Utxesa

És un espai natural catalogat dins el PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural). Té una superfície de 642 ha formant part dels termes municipals de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de Lleida.

L’embassament d’Utxesa és un Espai singular situat a l’extrem sud-occidental de la plana central catalana, que conté sistemes naturals de notable diversitat florística i faunística i aplega una mostra completa del paisatge característic del paisatge àrid de la plana de Lleida.

L’embassament, a més de ser una de les úniques zones humides actuals de la depressió Central, comprèn també els relleus tabulars propers amb retalls significatius del paisatge àrid (erms de Sunyer i Carrassumada), amb algunes de les millors mostres de les unitats de vegetació que formen el paisatge actual de les planes occidentals catalanes i petites poblacions d’aus estepàries d’interès.

Com a zona humida, és un dels enclavaments de la Catalunya interior que presenta més interès ornitològic, tant per la diversitat dels ocells aquàtics migratoris i sedentaris, com per la singularitat d’algunes espècies, especialment els ocells de canyissar.

[M1]


 [M1]Recull d’imatges