Pedra Seca

La paret seca o pedra seca, i també pedra en sec, és una tècnica de construcció tradicional i popular que es fa a partir de pedres encaixades sense l'ús de cap tipus d'argamassa per unir-les, només sorra seca per acabar d'omplir els buits que hi puguin quedar. D'aquí el seu nom, com que no s'ha usat cap pasta, la paret és seca.

Al terme s’hi troben diferents construccions realitzades amb aquesta tècnica, com ara:

Masos de volta; construccions típiques d’aquesta zona, que es troben a prop de l’embassament d’Utxesa. Les seves característiques constructives són simples i els feien els pagesos per tenir un lloc on aixoplugar-se de les pluges i deixar-hi reposar els animals.

Espones; construccions típiques que servien per delimitar propietats, fer tancats per a bestiar i construir bancals en costals escarpes per tal de millorar l’espai per poder plantar, ja sigui vinyes, oliveres, ametllers, etc..