Cadolles

Són clots naturals que apareixen damunt d’un pla rocós on s’acumula l'aigua de pluja, formant un petit bassal. Les seves formes són majoritàriament circulars. En alguns indrets s’han picat per tal d’eixamplar-les i poder guardar més quantitat d’aigua.